Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών, με Δικαίωμα Προτίμησης υπέρ των Παλαιών Μετόχων

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών, με Δικαίωμα Προτίμησης υπέρ των Παλαιών Μετόχων

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Τροφίμων Αντιπροσωπειών και Διανομών η οποία πραγματοποιήθηκε, από τις 07.08.2017 έως και τις 21.08.2017, αφού το τελικό ποσοστό της κάλυψης ανήλθε σε 100%, το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 522.039,90 ευρώ. Από την αύξηση προέκυψαν 1.740.133 Νέες Μετοχές ενώ υπερκαλύφθηκε κατά 1,57 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 2.738.405 από τις Νέες Μετοχές.

Ο πρόεδρος της εταιρείας κος Βασίλης Καρακουλάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα και ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους προς την εταιρία.

Τόνισε δε, ότι η επιτυχημένη αύξηση επιτρέπει στον Όμιλο να ευθυγραμμίσει πλήρως την επιχειρηματική του δομή με τους στρατηγικούς του στόχους που είναι να φτάσει η εταιρία στην κορυφή της επιτυχίας.

Share