Αυτά είναι τα 3 είδη στελεχών που χρειάζεσαι δίπλα σου σε μεγάλα project

Αυτά είναι τα 3 είδη στελεχών που χρειάζεσαι δίπλα σου σε μεγάλα project

Όταν ξεκινάς να φτιάξεις μια ομάδα ανθρώπων που θα δουλέψουν ένα μεγάλο έργο, χρειάζεται να φτιάξεις μια ομάδα 5 αστέρων!

Αλλά δεν αρκεί να βάλεις όλους τους καλύτερους μαζί. Μια επιτυχημένη ομάδα εργασίας πρέπει να απαρτίζεται από 3ων ειδών στελέχη, τα οποίοι θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

1.Πρώτα ψάξε για στελέχη που αισθάνονται άνετα με την αβεβαιότητα. Χρειάζεσαι εργαζομένους που θα παραμείνουν περίεργοι και συγκεντρωμένοι,  ακόμα και όταν το έργο είναι αρκετά μακριά από την ολοκλήρωση!

2. Βεβαιώσου ότι έχεις επιλέξει στελέχη που μπορούν να δημιουργήσουν δομή μέσα στο χάος, και να αναλάβουν δράση. Αυτά τα στελέχη είναι εκείνα που μπορούν να τραβήξουν την ομάδα μπροστά ακόμα και όταν αλλάζουν οι συνθήκες!

3.Τέλος βρες στελέχη που έχουν ένα συνδυασμό των παρακάτω 3ων βασικών στοιχείων:

–       Divergent thinking (την ικανότητα να συνδυάζουν ιδέες και πληροφορίες ακόμα και όταν αυτές φαίνονται ασύνδετες)

–       Convergent action (την ικανότητα να παίρνουν ιδέες και να τις κάνουν πραγματικότητα)

–       Influential communication (την ικανότητα να μοιράζουν γνώση με ένα συναφή και συναρπαστικό τρόπο)

Πολλά στελέχη υπάρχουν που έχουν ένα από τα τρία χαρακτηριστικά, αλλά λίγα είναι αυτά που τα συνδυάζουν και τα τρία!

Adapted from “If Your Innovation Effort Isn’t Working, Look at Who’s on the Team,” by Nathan Furr et al.

Share