ΠΕΛΑΤΕΣ

    Το πελατολόγιο του ομίλου FDL είναι συνεχώς αυξανόμενο και αποτελείται από μεγάλες εταιρίες, κυρίως πολυεθνικές, στους παρακάτω τομείς:

  • Χονδρικής – Λιανικής
  • Καταναλωτικών προϊόντων
  • Ποτών – Αναψυκτικών
  • Υψηλής Τεχνολογίας- Τηλεπικοινωνιών
  • Καπνοβιομηχανίας

O όμιλος FDL, υιοθετώντας μία φιλοσοφία με προσανατολισμό στο customer service, έχει αναπτύξει με τους πελάτες του σχέσεις συνεργασίας που ξεπερνούν τα στενά όρια της πελατειακής σχέσης και λειτουργούν προς όφελος της ανάπτυξης τόσο των ίδιων όσο και του ομίλου.