Τι αποκαλύπτει η Διαχείριση Αποθεμάτων για τα Reverse Logistics

Τι αποκαλύπτει η Διαχείριση Αποθεμάτων για τα Reverse Logistics

Κάθε κομμάτι της αλυσίδας εφοδιασμού μοιράζεται κοινούς στόχους με τα υπόλοιπα: αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους, μετριασμός των κινδύνων

Οι κοινοί στόχοι για την αντίστροφη εφοδιαστική είναι η βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, η μείωση του κόστους, η μεγιστοποίηση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων (assets).

Η αντίστροφη κατεύθυνση της αλυσίδας εφοδιασμού σημαίνει την επιστροφή, την ανάκληση, την καταστροφή αγαθών και το overstock των εμπορευμάτων με την ανάκτηση της αξίας τους ή τη διάθεσή τους. Με τη δημοτικότητα των online αγορών, η αλυσίδα εφοδιασμού έχει γίνει πιο πολύπλευρη, αυξάνοντας τη σημασία της στρατηγικής αντίστροφης εφοδιαστικής ενός οργανισμού και των πρακτικών της διαχείρισης των αποθεμάτων.

Σημαντικότητα των Reverse Logistics

Από όλα τα προϊόντα που πωλούνται, επιστρέφεται κατά μέσο όρο 8% -12% και το κόστος για την επιστροφή αυτών των μονάδων είναι 2-3 φορές μεγαλύτερο από το να τα φέρουμε στην αγορά.

Ο σχεδιασμός για αποτυχίες διανομής προϊόντων ή απόρριψη προϊόντων είναι εκτός πλάνων. Είναι μια περίπτωση όπου ο καθένας χάνει – τον ανικανοποίητο πελάτη που στέλνει πίσω το προϊόν, τον προμηθευτή που παίρνει τα ανταλλακτικά πίσω, και το κατασκευαστή που σπατάλησε τους πόρους δημιουργώντας και διανέμοντας προϊόντα που ήταν αχρείαστα ή ανεπιθύμητα.

Το μέσο κόστος για έναν retailer όσον αφορά τα reverse logistics ανέρχεται στο 8,1% των συνολικών πωλήσεων. Ένας κατασκευαστής θα δαπανήσει το 9% -15% των συνολικών εσόδων στις επιστροφές.

Η βελτίωση της αντίστροφης εφοδιαστικής μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να αυξήσει τα έσοδα έως και 5% των συνολικών πωλήσεων.

Η αποτελεσματική διαχείριση της αντίστροφης εφοδιαστικής σημαίνει εύρεση ευκαιριών για να κερδίσετε χρήματα από τις επιστροφές. Η εύρεση νομισματικών ευκαιριών με την επανατοποθέτηση των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων στα σημεία πώλησης, η διάθεσή τους με περισσότερη επιρροή και πιο επιμελώς, η επισήμανση της αιτίας της επιστροφής και, τελικά, η μείωση του αριθμού των επιστροφών είναι μερικές προτεινόμενες πρακτικές.

Η διαχείριση των επιστροφών είναι εξίσου σημαντική για τους καταναλωτές, όπως και για έναν οργανισμό. Σύμφωνα με την RL Magazine, το 82% των ερωτηθέντων είναι πιθανό να ολοκληρώσει μια πώληση, εάν ο λιανοπωλητής προσφέρει μια ετικέτα αποστολής ελεύθερης επιστροφής, μια πολιτική επιστροφής στο κατάστημα καθώς επίσης το 66% των πελατών εξετάζει την πολιτική επιστροφής πριν κάνει μια αγορά. Η αποτελεσματική διαχείριση της στρατηγικής αντίστροφης εφοδιαστικής έχει θετικό αντίκτυπο στα τελικά αποτελέσματα και στη διαχείριση των αποθεμάτων.

 

Σχετική εικόνα

Επιστροφές & Διαχείριση Αποθεμάτων

Η σωστή διαχείριση αποθεμάτων είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο του κύκλου ζωής του προϊόντος – από τις πρώτες ύλες μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Οι διαχειριστές αποθεμάτων πρέπει να καθορίσουν μια ποσότητα εμπορευμάτων που θα εξισορροπήσει τον κίνδυνο εξάντλησης του προϊόντος με το κόστος αποθήκευσης. Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα είδη των αποθεμάτων που είθισται να χρησιμοποιούντε από τους manager της εφοδιαστικής.

  • Safety Stock (Απόθεμα Ασφαλείας): Μείωση της βραχυπρόθεσμης αβεβαιότητας όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση
  • Cycle Stock (Κυκλικό Απόθεμα): Διαθέσιμο απόθεμα για κανονική ζήτηση.
  • Excess Stock (Υπερβολικό Απόθεμα): Περισσότερο αποθέματα από ό, τι επιτρέπεται
  •  Anticipation Stock (Προσδοκώμενο Αποθέμα): Απογραφή που τηρείται για να καλύψει την εποχιακή ζήτηση ή το έλλειμμα που προκαλείται από ακανόνιστη παραγωγή

Ο αριθμός των επιστροφών επηρεάζει άμεσα το ποσό του αποθέματος. Με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό επιστροφών, μπορεί να διογκωθεί το απόθεμα, ακόμα και να δημιουργηθεί πάγωμα στη παραγωγή, εάν το επιστρεφόμενο προϊόν μπορεί να επιστρέψει στην αγορά. Το απόθεμα που έχει ανακτηθεί είθισται να θεωρείται ως επανακατασκευή και τα ανακατασκευασμένα προϊόντα θεωρούνται «σαν νέα» είδη, τα οποία έχουν την ίδια ποιότητα και την ίδια τιμή με τα νέα εμπορεύματα

Οι εταιρείες έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα αποθέματά τους αυξάνονται λόγω της επιλογής της επιστροφής και αναζητούν μειώσεις αποθεμάτων που εξισορροπούν την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρείας.

The Wal-Mart Example

Το απόθεμα της Wal-Mart προέρχεται από περισσότερες από 70 χώρες και σε κάθε δεδομένη στιγμή, ο λιανοπωλητής λειτουργεί με περισσότερα από 11.000 καταστήματα σε όλο τον κόσμο και διαχειρίζεται κατά μέσο όρο 32 δισεκατομμύρια δολάρια αποθέματος. Η Tradegecko αναφέρει ότι η Wal-Mart έχει καταστεί ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής στον κόσμο με τις υψηλότερες πωλήσεις ανά τετραγωνικά πόδια, σε σχέση τον κύκλο εργασιών αποθέματος και τα λειτουργικά κέρδη οποιουδήποτε discount λιανοπωλητή. Η Wal-Mart έχει πάρει σοβαρά την αλυσίδα εφοδιασμού της, χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές, όπως το cross docking και η βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων. Αυτές οι στρατηγικές διατηρούν το κόστος μεταφοράς όσο το δυνατόν χαμηλότερα, μειώνουν το lead time και εξαλείφουν την ανεπάρκεια των προϊόντων.

Το 2016, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Wal-Mart Stores υποχώρησε στην αύξηση των αποθεμάτων και μείωσε το κόστος αποστολής, ενώ τοποθέτησε περισσότερα αγαθά στα ράφια για τους καταναλωτές. Τα συνολικά αποθέματα της Wal-Mart αυξήθηκαν κατά 0,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ποσοστό 25% του ρυθμού αύξησης των συνολικών πωλήσεων, ενώ το απόθεμα μετρήθηκε σε σχέση με συγκρίσιμων καταστημάτων για το προηγούμενο έτος και μειώθηκε κατά 2,9%. Οι προσπάθειες της Wal-Mart για περιορισμό της ανάπτυξης αποθεμάτων έχουν επιδεινωθεί από τις αυξανόμενες πωλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εταιρεία προσπαθεί να εξισορροπήσει την τρέχουσα χρήση των κέντρων διανομής και των ξεχωριστών κέντρων εκπλήρωσης. (Source)

Η Wal-Mart ξεκίνησε το πρόγραμμα Inventory Deload programτο 2006, αφού έμαθε ότι τα συνολικά αποθέματά της αυξάνονταν με πολύ υψηλότερο ρυθμό από την αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας. Το 2004, τα επίπεδα αποθεμάτων στη Wal-Mart αυξήθηκαν σχεδόν στο 90% σε σχέση με την αύξηση των πωλήσεων και λίγο κάτω από το 90% το 2005. Το 2007, το τμήμα Wal-Mart Stores αντιστρέψει την τάση των αποθεμάτων, με την αύξηση του αποθέματος μόλις 0,7% σε σχέση με το 5,8% της αύξησης των πωλήσεων της. (Source: Supply Chain Digest)

Σχετική εικόνα

Διαχείριση Μεταφορών & Αποθέματα

Με μια καθιερωμένη στρατηγική αποθεμάτων και αντίστροφη διαδικασία εφοδιαστικής(reverse logistics), η εκάστωτε εταιρεία πρέπει επίσης να εξετάσει τη διαχείριση των μεταφορών. Η ορατότητα (visibility) μιας αποστολής που είναι οικονομικά αποδοτική, είναι κρίσιμη για τις διάφορες απαιτήσεις απογραφής ενός οργανισμού. Το λογισμικό TMS μειώνει το κόστος εφοδιαστικής με την ικανότητά του σε πραγματικό χρόνο να εκτιμά τον χρόνο διαμετακόμισης, να καθορίζει τον καλύτερο τρόπο και τη διαδρομή, να μειώνει το εργατικό κόστος, να ενημερώνεται για τον κίνδυνο ή τη διακοπή μιας αποστολής και να παρακολουθεί τους όγκους, τις τάσεις και τις επιδόσεις.

Source
Share