Ποιος είναι ο ορισμός της Αποθήκευσης και Αποθήκης;

Ρωτήσαμε τον καλύτερο αποθηκάριο μας αυτή ακριβώς την ερώτηση.

Ελπίζουμε η απάντηση του να βοηθήσει όποιον θέλει να κατανοήσει καλύτερα την έννοια της αποθήκης

Ο Ορισμός της Αποθήκης

Ένας σωστός ορισμός της έννοιας Αποθήκης είναι : “Ένας οργανωμένος χώρος για την επαρκή αποθήκευση αγαθών και υλικών”. Με αυτή την έννοια μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους όρους “Αποθήκη” και “Κέντρο διανομής” ανταλλακτικά μεταξύ τους.

Το σημαντικό που πρέπει να προσέξουμε στον παραπάνω ορισμό είναι η έννοιες των λέξεων “οργανωμένος” και “επαρκής”

 

Share