ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (HIGH-TECH)

 

Ο Όμιλος FDL παραδίδει εξατομικευμένες και ασφαλείς λύσεις logistics για τις υψηλής τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών καταναλωτικών αγαθών. Παρέχοντας ταχύτητα και εξειδίκευση στην αγορά των ηλεκτρονικών ειδών υψηλής αξίας και δίνοντας προσοχή πριν γίνουν τεχνικά απαρχαιωμένες στην αγορά.

Μια συνεργασία με τον Όμιλο FDL στον τομέα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της υψηλής τεχνολογίας για ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων, μείωση του κόστους διανομής και μεγιστοποίηση στην εισαγωγή νέων προϊόντων. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα μείωσης της πολυπλοκότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, προσφέροντας end-to-end προβολή της αλυσίδας εφοδιασμού προς τους πελάτες της.

Τομείς εξειδίκευσης:

• Ηλεκτρονικές συσκευές

• Ηλεκτρονικά εξαρτήματα

• Η/Υ & Εξοπλισμός Γραφείου

• Προϊόντα Δικτύου Τηλεπικοινωνιών