11 Warehouse Operations Best Practices

11 Warehouse Operations Best Practices

Το φαινόμενο διαχείρισης αποθήκης είναι μια σύνθετη διαδικασία, αλλά αν γίνεται σωστά, μπορεί να μειώσει το κόστος, να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της αποθήκης.

Είναι απλό να βελτιωθεί η λειτουργία των αποθηκών με την υιοθέτηση καλών πρακτικών αποθεματοποίησης. Ακολουθεί μια λίστα από τους top 11 τρόπους βελτίωσης των λειτουργιών – operations, υιοθετώντας μερικές μόνο βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αποθήκης.

Warehouse Picking Best Practices

Χρησιμοποιήστε τυποποιημένες παλετοθέσεις για την αποθήκευση υλικών. Οι τυποποιημένες παλετοθέσεις  απλοποιούν την εκπλήρωση των παραγγελιών αποθήκης, διευκολύνοντας την εύρεση και αποθήκευση των υλικών και δίνοντας στην αποθήκη μια πιο ξεκάθαρη εμφάνιση που βελτιώνει την οργάνωση.

Η χρήση τυποποιημένων bins ελαχιστοποιεί την ποικιλία των χειρισμών υλικών που χρειάζεστε. Εξαλείφουν επίσης το σπατάλη χρόνου, ενώ οι pickers ψάχνουν για τον σωστό αντικείμενο.

Χρησιμοποιήστε bins θέσεις και παλετοθέσεις όπου τα αντικείμενα θα τοποθετούνται προσεκτικά στα ράφια της καθορισμένης θέσης. Αυτό μπορεί να ελαχιστοποιήσει το χαμένο ή άστοχο απόθεμα και μειώνει το χρόνο που ξοδεύεται για την αναζήτηση υλικών.

Χρησιμοποιήστε σαφείς και αναγνώσιμες ετικέτες που μπορούν να διαβαστούν από ανθρώπους καθώς και σαρωτές ή άλλο εξοπλισμό για περαιτέρω μείωση των σφαλμάτων.

Εφαρμόστε τη μέθοδο cross docking για να επιταχύνετε τις λειτουργίες και να εξαλείψετε το υπερβολικό χειρισμό αποθεμάτων παρέχοντας αγαθά που χρειάζονται για παραγγελίες χωρίς να σταματήσετε στην αποθήκη. Αυτό μειώνει τον χρόνο κύκλου παραγγελίας και το κόστος διαχείρισης υλικού.

Warehouse Organization Best Practices

Τα τετραγωνικά μεγέθη αποθήκης είναι ακριβά, ως εκ τούτου θα πρέπει να μεγιστοποιήσετε τη χρήση όλου του κάθετου χώρου σας, ακόμα και αν απαιτεί επένδυση σε πρόσθετο εξοπλισμό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειώσετε το λειτουργικό κόστος, το κόστος αποθεμάτων και θα αυξήσετε με αυτό το τρόπο την αποτελεσματικότητα των εργασιών συλλογής και συσκευασίας.

Χρησιμοποιήστε αυτοματοποιημένες μεθόδους όποτε είναι δυνατόν.

Χρησιμοποιήστε barcodes, ετικέτες RFID, NFC ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία λειτουργεί καλύτερα για το μείγμα αποθέματος, ώστε να έχετε πάντα ακριβείς μετρήσεις και τοποθεσίες. Ο εξοπλισμός barcode δεν είναι μια ακριβή επιλογή – μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ένας από τους πλέον οικονομικούς τρόπους για να χρησιμοποιήσετε αυτοματοποιημένες μεθόδους είναι ένα σύστημα AS / RS (Αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης). Αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των εργασιών συλλογής και συσκευασίας και μειώνει τα χαμένα ή μη τοποθετημένα υλικά και τα σφάλματα συλλογής.

H υιοθέτηση λύσης WMS μπορεί να σας οδηγήσει σε μέγιστη απόδοση. Μια καλή λύση διαχείρισης αποθήκης θα ενοποιήσει τις παραγγελίες έτσι ώστε να μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο ταξιδιού κατά τη διάρκεια της συλλογής, αυξάνοντας τη παραγωγικότητα και την απόδοση. Μπορεί να ενσωματωθεί με το ERP ή το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων σας έτσι ώστε το απόθεμα σας να παραμένει σε συγχρονισμό – αυξάνοντας την ακρίβεια, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την ικανοποίηση του πελάτη.

Χρησιμοποιήστε omni-channel(πολύ-καναλικά) κέντρα διανομής και όχι χωριστές αποθήκες ή τμήματα για κάθε κανάλι διανομής. Θα μπορείτε να μειώσετε το συνολικό απόθεμα στην αλυσίδα εφοδιασμού σας, να έχετε μεγαλύτερη προβολή στη διαθεσιμότητα και να απλοποιήσετε την επιλογή παραγγελιών και στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα.

Warehouse Inventory Management Best Practices

Πολλοί άνθρωποι του κλάδου των logistics σκέφτονται το cycle counting (κυκλική απογραφή) ως τακτική διαχείρισης αποθεμάτων για τη σωστή ισορροπία της αποθήκης. Ενώ πρόκειται για μία από τις θετικές πτυχές της πρακτικής, η πιο σημαντική πτυχή είναι ότι πρέπει να θεωρείτε ως ενέργεια διασφάλισης ποιότητας.

Όταν εντοπίσετε σφάλματα, μην διορθώσετε μόνο την ισορροπία του αποθέματος. Αντ’ αυτού, ερευνήστε το λόγο της απόκλισης και πραγματοποιήστε αλλαγές στις διαδικασίες διαχείρισης αποθήκης για να αποφύγετε ξανά το πρόβλημα. Με την πάροδο του χρόνου, ένα καλό πρόγραμμα κυκλικής απογραφής θα βελτιώσει την ακρίβεια σε σχεδόν υπερβολικό βαθμό.

Ενσωματώστε λύσεις όπως AS / RS και WMS. Αυτές οι δύο τεχνολογίες μπορούν να λειτουργούν και μαζί, αυξάνοντας την χρησιμότητα αμφίδρομα. Με τον σωστό εξοπλισμό, η διαχείριση μιας αποθήκης γίνεται πολύ πιο απλή και θα είναι ευκολότερο να ικανοποιήσετε τις μετρήσεις σας για σωστές παραγγελίες, ακρίβεια, αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Ο ευκολότερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ομαλή ενσωμάτωση είναι να επιλέξετε ένα AS / RS και WMS που να έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται, έτσι ώστε να εξαλείψετε το κόστος και το χρόνο ώστε να γίνουν συμβατά μεταξύ τους.

Source
Share