5 Τρόποι που το TMS μπορεί να σας οδηγήσει να γίνετε “Green” | DOTLiNK innovates with Logistician (LMS)

5 Τρόποι που το TMS μπορεί να σας οδηγήσει να γίνετε “Green” | DOTLiNK innovates with Logistician (LMS)

Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές σε ολόκληρο το κόσμο έχουν αποδείξει ότι η βιωσιμότητα παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο – τόσο στην αγορά όσο και τον τρόπο επιλογής των προμηθευτών. Στην πραγματικότητα, το 22% των εταιρειών έχουν μια κλίμακα βιωσιμότητας για τους προμηθευτές τους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις αποφάσεις αγοράς τους και ένα άλλο 23% αναπτύσσει μία προς τη κατεύθυνση αυτή.

Πώς λοιπόν μια εταιρεία εξασφαλίζει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού της είναι υπεύθυνη και ευαισθητοποιημένη για το περιβάλλον; Ένας από τους ευκολότερος τρόπους για να ξεκινήσετε είναι να επενδύσετε σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Μεταφορών (Transportation Management System).

Παρουσιάζοντε οι 5 κορυφαίοι τρόποι με τους οποίους ένα TMS μπορεί να βοηθήσει την αλυσίδα εφοδιασμού σας “να γίνει πράσινη”.

Σχεδιάστε διαδρομές – ρούτες για να διανύετε όλο και λιγότερα χιλιόμετρα

Μια βασική δυνατότητα που παρέχεται από τις περισσότερες λύσεις TMS είναι ο προγραμματισμός της διαδρομής. Με την ορατότητα από τα σημεία ελέγχου σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, και γεωγραφικές περιοχές, μπορείτε να δημιουργήσετε επιχειρηματικά σχέδια σε όλο το δίκτυό σας για να διασφαλίσετε ότι όλες οι αποστολές κινούνται χρησιμοποιώντας την πιο αποτελεσματική δυνατή διαδρομή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το TMS για να βελτιστοποιήσετε τις κινήσεις πολλαπλών συλλογών, πολλαπλών παραδόσεων και συνεχών κινήσεων, ενώ συνδυάζοντε και με τις επιλογές επιστροφών για την εξάλειψη των κενών μιλίων. Η τεχνολογία TMS μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το εάν μια αποστολή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χρησιμοποιώντας έναν ιδιωτικό στόλο (εάν έχετε) ή από έναν μεταφορέα. Ανεξάρτητα από το αν το φορτίο σας κινείται με δικά σας φορτηγά ή σε κάποιον άλλο, ο στρατηγικός σχεδιασμός διαδρομών μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερα μίλια οδήγησης και λιγότερες εκπομπές.

Βελτιστοποιήστε τις επιλογές των τρόπων μεταφοράς για να εξαλείψετε επιπλέον οχήματα

Η βελτιστοποίηση των μεταφορών είναι μια άλλη επιλογή που προσφέρεται από ορισμένους παρόχους TMS. Εάν το αντικείμενο που θα μεταφερθεί είναι εγγενές στο TMS, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τα φορτία σε όλες τις λειτουργίες βάσει δεδομένων σχετικά με τους δείκτες, τους χρόνους διέλευσης και τις απαιτήσεις εξυπηρέτησης πελατών. Για παράδειγμα, πολλά μικρά πακέτα μπορούν να μετατραπούν σε μια αποστολή (LTL) ή πολλές αποστολές LTL και να ενοποιηθούν σε όλο το δίκτυό σας σε ένα (FTL).

Ο συνδυασμός σιδηροδρομικών μεταφορών μπορεί επίσης να είναι ένας οικονομικός τρόπος αντιμετώπισης των κινήσεων μεταξύ χωρών, ενώ ορισμένες λύσεις TMS περιλαμβάνουν επιλογές που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν απευθείας πρόσβαση στη συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα. Εξίσου η μείωση του αριθμού των οχημάτων στους δρόμους είναι ένας άλλος τρόπος μείωσης των εκπομπών ρύπων.

Επιλέξτε μεταφορείς που επιδεικνύουν περιβαλλοντική ευθύνη

Η American Trucking Associations (ATA), δήλωσε ότι ένας από τους στόχους της είναι να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα των εταιρειών-μελών. Για το σκοπό αυτό, οι μεταφορείς επενδύουν σε νέους κινητήρες, χρησιμοποιώντας αποδοτικά φίλτρα σωματιδίων ή και ακόμη δοκιμάζοντας εναλλακτικά καύσιμα.

Μπορείτε να κάνετε μια συνειδητή επιλογή και να χρησιμοποιήσετε μεταφορείς που έχουν επιδείξει περιβαλλοντική ευθύνη και να το εισάγετε αυτό στο TMS σας ως επιπλέον στοιχείο ή στις προτιμήσεις των προμηθευτών σας.  Προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή αυτή, οι μεταφορείς υποχρεούνται να μετρήσουν, να αξιολογήσουν και να παρακολουθήσουν τι κάνουν για να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την οικονομία καυσίμου καθώς επίσης και να τεκμηριώσουν τις προσπάθειές τους προς τη κατεύθυνση αυτή.

Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες για να μειώσετε την χρήση του χαρτιού

Πέρα από τα φορτηγά, τα τρένα και τους δρόμους, μπορείτε να βελτιώσετε την περιβαλλοντική ευθύνη της αλυσίδας εφοδιασμού σας αλλάζοντας τον τρόπο που εργάζεστε. Ένα ισχυρό TMS σας επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε χειρονακτικές διαδικασίες και να διευκολύνετε την πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων, χωρίς τη χρήση χαρτιού και την εκτύπωση υπολογιστικών φύλλων.

Μοντελοποιήστε το αποτύπωμα άνθρακα

Η παλιά συνήθεια που υπάρχει και δεν μπορείτε να διαχειριστείτε κατά πόσο είναι κάτι μετρήσιμο, ισχύει εξίσου και για την περιβαλλοντική ευθύνη. Ορισμένες λύσεις TMS περιλαμβάνουν δυνατότητες για τη μοντελοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα του συνολικού σχεδίου μεταφοράς, με συντελεστές σταθμισμένους για κάθε τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, ορισμένα συστήματα εκτιμούν ότι το LTL χρησιμοποιεί κατά προσέγγιση 20% περισσότερο CO2 από το φορτίο φορτηγών για την ίδια απόσταση και βάρος, επειδή οι τρόποι LTL ταξιδεύουν συνήθως πιο μακριά για να πραγματοποιήσουν και άλλες στάσεις ενώ ταυτόχρονα το μέσο όχημα δεν είναι 100% πλήρες φορτίο.

Ουσιαστικά, υπάρχει ένα απροσδόκητο πλεονέκτημα στη χρήση του TMS που μπορεί να σας βοηθήσει να είστε πιο “green”. Πολλές φορές , οι περισσότερες από τις δυνατότητες και τις πρακτικές που είναι καλές για το περιβάλλον είναι επίσης καλές και επικερδής για την επιχείρησή. Λειτουργώντας πιο αποτελεσματικά, οδηγείστε περισσότερο προς τη “πράσινη” δραστηριότητα και βελτιώνετε την κερδοφορία σας.DOTLINK ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες στο τομέα του ΙΤ και ΙS. Στόχος της είναι η ανάπτυξη και εμπορική διάθεση λογισμικού σε εταιρίες που θέλουν να καλύψουν τις ανάγκες διαχείρισης σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρέχει εξειδικευμένες πληροφοριακές, τεχνολογικές και καινοτόμες λύσεις, ώστε οι συνεργάτες να ελέγχουν αποδοτικά, γρήγορα και αξιόπιστα το σύνολο των εργασιών τους. Αυτό επιτυγχάνεται επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με την αιχμή της τεχνολογίας. Η DOTLINK παρέχει customized solutions προσφέροντας έξυπνες και αποδοτικές λύσεις.

Logistician

 

Το Logistician αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού στον τομέα των Logistics. Πρόκειται για ένα σύνολο εφαρμογών σε μία ενιαία πλατφόρμα LMS (Logistics Management System) με βασικά συστατικά στοιχεία – modules το WMS (Warehouse Management System), το TMS (Transportation Management System) και επιπλέον υποστηρικτικές λύσεις στον τομέα της διαχείρισης προσωπικού (HR) και το management σε οικονομικό επίπεδο (Finance). Το σύστημα αποτελείται από την κύρια εφαρμογή σε desktop περιβάλλον, services για την λειτουργία RF Scanners και Voice Terminals.
Η πλατφόρμα διαχειρίζεται και επιτρέπει την επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα με διάφορους τύπους (EDI, WEB, Flat Files) μηνυμάτων.

 • Monitoring
 • Διαχείριση Εγγράφων
 • Traceability
 • Αλγόριθμοι/ Έλεγχοι
 • Packing
 • Reporting
 • RF – Voice
 • Ανασυσκευασία
 • KPIs
 • Cross Docking
 • Live Work In Progress
 • B2B, Drive In, Bins
Source
Share