8 Τρόποι για να Ενισχύσετε την Απόδοσης της Αποθήκης

8 Τρόποι για να Ενισχύσετε την Απόδοσης της Αποθήκης

Θέλετε να να προωθήσετε τις λειτουργίες του Κέντρου Διανομής σας σε επόμενο στάδιο; Σκεφτείτε να υιοθετήσετε αυτές τις οκτώ συνήθειες από αποθήκες που αγγίζουν επίπεδα υψηλής απόδοσης και σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι.

Εάν παρατηρήσετε στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας να μιλάνε για το μέλλον μπορείτε να καταγράψετε τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τη λειτουργία μιας αποθήκης από τα λεγόμενα τους. Κάποιοι μπορεί να αναφέρουν την αύξηση του όγκου των αποστολών του ηλεκτρονικού εμπορίου ή την οδυνηρή εξέλιξη στην εκπλήρωση των omnichannel εντολών παράδοσης, αλλά οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ πριν κάποιος αναφέρει τη διαχείριση του κόστους του εργατικού δυναμικού ως ένα από τα κύρια προβλήματα που τον απασχολούν. Το εργατικό κόστος είναι το μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος στα περισσότερα Κέντρα Διανομής και αφορά έξοδα που σχετίζονται με υψηλό turnover όπως είναι η διαδικασία πρόσληψης, κατάρτισης και εκπαίδευσης νέων εργαζομένων που ολοένα και προσθέτουν πονοκέφαλο στη διοίκηση.

Ο συνεχιζόμενος αγώνας του κλάδου των logistics σε σχέση με το turnover των υπαλλήλων υπογραμμίστηκε από πρόσφατη έρευνα όσον αφορά την απόδοση στις αποθήκες που πραγματοποίησε η DC Velocity σε συνεργασία με τη συμβουλευτική ομάδα συμβούλων ARC της Dedham. Μεταξύ των άλλων ευρημάτων, η μελέτη έδειξε ότι οι επιδόσεις των ερωτηθέντων στον έλεγχο του turnover έμειναν πολύ πίσω σε σχέση με τις επιδόσεις τους σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως η ασφάλεια και η παραγωγικότητα.

Οκτώ Πρακτικές για Καλύτερες Επιδόσεις 

Αποτέλεσμα εικόνας για PRACTICES

Παρόλο που η έρευνα δεν κατάφερε να δώσει έναν χάρτη πορείας για την ενίσχυση της διατήρησης του εργατικού δυναμικού, τα αποτελέσματα προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τις πρακτικές που συμβάλλουν στη συνολική υπεροχή των εργασιών αποθήκης – με άλλα λόγια, ποιες λειτουργίες κορυφαίων επιδόσεων κάνουν τη διαφορά από το υπόλοιπο πακέτο. Το 16,5% των ερωτηθέντων είναι αυτό που μας δίνει αυτές τις πρακτικές με βάση τις τέσσερις διαστάσεις που μελετήθηκαν και διακρίθηκαν (ασφάλεια, παραγωγικότητα, εξυπηρέτηση πελατών και άνθρωποι). Συγκεκριμένα, η ομάδα εξέτασε 45 παράγοντες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμβάλουν στην εξήγηση της υψηλής απόδοσης. Από αυτούς τους παράγοντες, οι ερευνητές βρήκαν οκτώ πρακτικές κοινές στις αποθήκες υψηλής απόδοσης. Οι πρακτικές αυτές έχουν ως εξής:

  • Διατηρήστε μια καλά φωτισμένη αποθήκη
  • Διατηρήστε μια καθαρή αποθήκη
  • Παρέχετε μη χρηματικής αμοιβής πακέτα (fun place to work, ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.) για υψηλή απόδοση
  • Χρησιμοποιήστε μεταφορείς υψηλής ταχύτητας και εξοπλισμό διαλογής
  • Εκπαιδεύστε τους managers για την παροχή αποτελεσματικού feedback
  • Καθοδηγήστε τα διευθυντικά στελέχη να παρακολουθούν συχνά τα άτομα καθώς κάνουν τη δουλειά τους και εμποτίστε τους με το να παρέχουν συμβουλές ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών
  • Προχωρήστε σε διεξαγωγή “360-degree” ανασκόπησης και αξιολόγησης των managers, η οποία περιλαμβάνει ανατροφοδότηση από τους υφισταμένους τους, καθώς και από τους συναδέλφους τους (managers) 
  • Αξιολογήστε τους εργαζόμενους σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες λειτουργίας και οι βέλτιστες πρακτικές.

Παρόλο που καμία από αυτές τις επιχειρηματικές στρατηγικές δεν είχε υψηλή στατιστική συσχέτιση με μια συγκεκριμένη διάσταση της απόδοσης της αποθήκης – όπως η εξυπηρέτηση πελατών ή η ασφάλεια – ήταν όλες οι συνήθεις πρακτικές στους παράγοντες αριστείας σε όλους τους τομείς.

Όσον αφορά τις ίδιες τις πρακτικές, υπήρχε ένα κοινό θέμα μεταξύ τους που εντοπίζεται στη διαχείριση του top-quality management.

Το Management και η σωστή διοίκηση είναι αυτά που έχουν σημασία! Περισσότερες από τις μισές πρακτικές που συμβάλλουν στη βελτίωση σχετίζονται με τις τεχνικές διαχείρισης και management. Η καλή διαχείριση είναι κάτι που μπορεί να το μάθει κάποιος. Η εκπαίδευση στην παροχή αποτελεσματικού feedback βοηθάει αρκετά. Το λεγόμενο 360-degree review  όπου οι managers βλέπουν τι λένε γι ‘αυτούς οι υφιστάμενοι τους, βοηθούν τους διευθυντές να μάθουν τι λειτουργεί και τι δεν όχι.

Εκτός από την υιοθέτηση των οκτώ καλύτερων πρακτικών που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπήρχε ένα άλλο απλό πράγμα που οι εταιρείες θα μπορούσαν να κάνουν για να κερδίσουν το στοίχημα αυτό: να ενθαρρύνουν τους manager τους να είναι επιμελής, καθώς η επιμέλεια κάνει τη διαφορά.

Ένας καλός warehouse manager δεν κάθεται στο γραφείο του. Είναι έξω στην αποθήκη παρατηρώντας και αλληλεπιδρώντας με τους ανθρώπους της αποθήκης.

Source
Share