ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Τροφίμων Αντιπροσωπειών και Διανομών η οποία πραγματοποιήθηκε, από τις 11.11.2013 έως και τις 25.11.2013, αφού το τελικό ποσοστό της κάλυψης ανήλθε σε 100%, το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 812.062,30 ευρώ. Από την αύξηση προέκυψαν 2.265.544 νέες μετοχές ,ενώ η αύξηση υπερκαλύφθηκε κατά 1,25 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 2.900.337 .

Ο πρόεδρος της εταιρείας Βασίλης Καρακουλάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και δήλωσε : « Ευχαριστώ τους μετόχους για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και τους διαβεβαιώνω ότι η διοικητική ομάδα είναι προσηλωμένη στην προσπάθεια της ανόδου της εταιρείας στην πρώτη θέση » ”

Share