Οι εταιρείες 3PL καινοτομούν με τη παροχή Transportation Management υπηρεσιών/ Dotlink innovates with RTMΟTO

Οι εταιρείες 3PL καινοτομούν με τη παροχή Transportation Management υπηρεσιών/ Dotlink innovates with RTMΟTO

Οι πάροχοι εφοδιαστικής  Third-party είναι παραδοσιακά στην πρώτη γραμμή όταν πρόκειται για ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών και υπηρεσιών στον κλάδο. Αν και ορισμένοι στο κλάδο του εμπορίου προσπαθούν να διαχειριστούν τις μεταφορές από μόνοι τους, η συνεργασία με ένα 3PL εξακολουθεί να προσφέρει πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών logistics (3PL) προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης μεταφορών (TM) ως βασική υπηρεσία για τους πελάτες τους. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι είναι κρίσιμο για τους 3PL’s να παράσχουν λύσεις TM για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Η αξίας της πρότασης διαχειριζόμενων μεταφορών από τρίτους είναι απλή: Δίνοντας την ευκαιρία στις 3PL εταιρίες να επικεντρωθούν στην εφοδιαστική, οι πελάτες μπορούν να επικεντρωθούν στις δικές τους βασικές ικανότητες και να αναπτύξουν περεταίρω τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Η συνεργασία με ένα 3PL επιτρέπει στους ενδιαφερομένους να αναθέτουν σε τρίτους τις μη βασικές λειτουργίες εφοδιαστικής τους και να διαχειρίζονται τις προκλήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως η έλλειψη δυνατοτήτων, η αύξηση των ναύλων και το μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο και κανονισμοί.

Αντί να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες 3PL, ωστόσο, ορισμένοι φορτωτές επιλέγουν να φέρουν τις λειτουργίες TM εσωτερικά. Παρόλο που η διαθεσιμότητα δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μια βιομηχανική ανησυχία, οι περιπλοκές της εγχώριας και διεθνούς μεταφοράς γίνονται ολοένα και πιο κατανοητές και οι έμποροι αισθάνονται πιο σίγουροι ότι μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις επιχειρήσεις εσωτερικά. Γιατί όμως μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Ορισμένες υποθέσεις περιλαμβάνουν:

 • Οι επενδύσεις σε συστήματα διαχείρισης μεταφορών (TMS) των εταιριών συμπίπτουν με όλο και μεγαλύτερες πρωτοβουλίες προγραμματισμού πόρων επιχειρήσεων (ERP). Με τα χρήματα που ήδη δαπανώνται για την τεχνολογία, οι λύσεις 3PL μπορεί να θεωρηθούν απλώς ως επιπλέον αξία για δραστηριότητες που μπορούν τώρα να αντιμετωπιστούν στο εσωτερικό
 • Με εσωτερικό σύστημα TM, υπάρχει η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας με εσωτερικά τμήματα όπως η εξυπηρέτηση πελατών και οι πωλήσεις εκτός αν παρέχονται εσωτερικά.
 • Κατά προτίμηση, ορισμένες εταιρίες επιλέγουν να αναθέτουν εξειδικευμένες και μεμονωμένες υπηρεσίες ή προβληματικά σημεία και αποστολές στην αλυσίδα εφοδιασμού παρά να παραδίδουν τον πλήρη έλεγχο σε ένα 3PL.
 • Οι μεταφορείς ήδη προσφέρουν ισχυρές λύσεις ορατότητας με μικρό ή μηδενικό κόστος για τους χρήστες στην εφοδιαστική, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την εμπειρία των τελικών χρηστών και περιθωριοποιεί τις 3PL.

Αν και το ΤΜ γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο στη βιομηχανία, οι 3PL εταιρίες συνεχίζουν να προσφέρουν τεράστια πλεονεκτήματα στους πελάτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Οι πάροχοι εφοδιαστικής τρίτων παραδοσιακά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης πρωτοποριακών τεχνολογιών και υπηρεσιών για τους πελάτες τους και θα συνεχίσουν να προωθούν την καινοτομία στον κλάδο. Οι σημερινές 3PL’s κάνουν μια ισχυρή ώθηση ώστε να θεωρηθούν ως στρατηγικός σύνδεσμος και όχι απλά ως πάροχος υπηρεσιών. Η συνεργασία με διάφορους πελάτες προσθέτει μια βάση γνώσεων των βέλτιστων πρακτικών που βασίζονται σε πολλούς κλάδους και έτσι οι 3PL εφαρμόζουν πρόθυμα αυτή την τεχνογνωσία σε όλα τα χαρτοφυλάκια των πελατών τους.

Οι προμηθευτές εφοδιαστικής τρίτων μερών μπορούν να προσφέρουν εκπτώσεις στις μεταφορές μέσω οικονομιών κλίμακας – μπορούν να διαπραγματευτούν καλύτερες τιμές με τους μεταφορείς και διαμεταφορείς λόγω των εκπτώσεων όγκου. Συνδεδεμένοι με μεγάλο αριθμό δικτύων, οι 3PL πάροχοι έχουν πρόσβαση σε φορείς, εξοπλισμό, εργατικό δυναμικό και άλλους πόρους που δεν είναι διαθέσιμοι στους εμπόρους σε τόσο ευρεία κλίμακα. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τους πόρους και την ικανότητα προσαρμογής των μεταβαλλόμενων αναγκών του αποστολέα, όπως η διαχείριση των εποχιακών διακυμάνσεων, η είσοδος σε νέες αγορές και οι νέες εξαγορές επιχειρήσεων. Και με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, πολλοί 3PL έχουν προσθέσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τη παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα στο μενού τους.

Προοπτικές…

Τι επιφυλάσσει λοιπόν το μέλλον για το transportation management(TM) ; Αναζητήστε τους ηγέτες της αγοράς για να προωθήσουν την καινοτομία στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες – συμπεριλαμβανομένων ευρέων βημάτων με εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας τεχνολογίας, όπως  είναι (ΙοΤ) το Διαδίκτυο των πραγμάτων. Μέχρι το 2020, περισσότερες από τις μισές από τις σημαντικές νέες επιχειρηματικές διαδικασίες και συστήματα θα ενσωματώσουν στοιχεία του IoT, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gartner Inc. Οι αισθητήρες, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και άλλες συνδεδεμένες συσκευές θα μπορούν να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να μετρούν με ακρίβεια την κίνηση των αποθεμάτων στο μήκος όλης της αλυσίδας εφοδιασμού, οδηγώντας σε σημαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και άλλους βασικούς δείκτες απόδοσης. Αυτό σημαίνει ότι οι 3PLs θα συνεχίσουν να πιέζουν προς την κατεύθυνση της στρατηγικής σύνδεσης στην αλυσίδα εφοδιασμού, μετατρέποντας τον εαυτό τους σε ένα στρατηγικό κρίκο της αλυσίδας αυτής μέσω της μετατροπής αντιμετώπισης του εαυτούς τους από απλούς διεκπεραιωτές σε συνεργάτες πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων.

H DOTLINK ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες στο τομέα του ΙΤ και ΙS. Στόχος της είναι η ανάπτυξη και εμπορική διάθεση λογισμικού σε εταιρίες που θέλουν να καλύψουν τις ανάγκες διαχείρισης σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρέχει εξειδικευμένες πληροφοριακές, τεχνολογικές και καινοτόμες λύσεις, ώστε οι συνεργάτες να ελέγχουν αποδοτικά, γρήγορα και αξιόπιστα το σύνολο των εργασιών τους. Αυτό επιτυγχάνεται επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με την αιχμή της τεχνολογίας. Η DOTLINK παρέχει customized solutions προσφέροντας έξυπνες και αποδοτικές λύσεις.

Το RTMOTO (Real Time Monitoring On Time Orders) είναι μία εφαρμογή για smart phones με Android OS και χρησιμοποιείται ήδη σε πλήθος επαγγελματικών οχημάτων στην Ελλάδα προσφέροντας:

 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης των παραδόσεων (real time ενημέρωση της κατάστασης παράδοσης των παραγγελιών, αιτίες για μερική ή ολική μη-παράδοση και πληροφόρηση σε επίπεδο κωδικού προϊόντος κ.α.).
 • Αποτελεσματικότερο customer service με δυνατότητα για real time πληροφορίες προς όλους τους πελάτες για την κατάσταση παράδοσης των παραγγελιών.
 • Καταγραφή ίχνους δρομολογίου και συλλογή στοιχείων για την διάρκεια, την απόσταση και τον υπολογισμό των εκπομπών ρύπων CO.
 • Βελτιστοποίηση της δρομολόγησης μέσω στοιχείων για το σχεδιασμό και την διάρκεια του δρομολογίου και των χρόνων αναμονής ανά σημείο παράδοσης.
 • Order Tracking
 • Real Time Παρακολούθηση Οχήματος
 • Real Time Ενημέρωση Παράδοσης
 • CO2 Footprint
Source: http://www.supplychainbrain.com/content/logisticstransportation/logistics-outsourcing/single-article-page/article/driving-innovation-3pls-are-here-for-the-long-haul/
Share