Επιστροφή στην κερδοφορία για την Foodlink και το FDL Group το πρώτο εξάμηνο του 2013

Τα αποτελέσματα του πρώτου 6μήνου 2013, της Foodlink και του FDL Group χαρακτηρίζονται από την αύξηση τζίρου και την επιστροφή στην κερδοφορία μετά το 2012, που ήταν μια χρονιά έντονης ανάπτυξης και αντίστοιχων επενδύσεων με επακόλουθο την κάμψη κερδοφορίας .

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 εμφανίζεται αύξηση κύκλου εργασιών σε σύγκριση με το 2012, 14,23% για την Foodlink και 13,06% για τον όμιλο FDL Group . Οι πωλήσεις της Foodlink διαμορφώθηκαν σε 12,4 εκ.€ από 10,8 εκ. € το 2012 ενώ τα αντίστοιχα νούμερα του ομίλου ήταν 16,7 εκ € έναντι 14,8 εκ. € το 2012 . Τα μικτά κέρδη της εταιρείας και του ομίλου διαμορφώθηκαν το 2013 σε 1,01 εκ.€ και 1,5εκ.€ έναντι 0,27εκ.€ και 0,9εκ.€ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 . Η εταιρεία και ο όμιλος εμφανίζουν το πρώτο εξάμηνο του 2013 κέρδη προ φόρων 0,1εκ.€ και 0,13 εκ.€ αντίστοιχα έναντι ζημιών 0,9 εκ. € και 0,8 εκ.€ για το αντίστοιχο διάστημα του 2012 .

Η πορεία της Foodlink και του FDL Group εναρμονίζεται με τους οικονομικούς στόχους που έχουν τεθεί από την διοίκηση του ομίλου, ενώ συνεχίζεται με επιτυχία η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει αποφασιστεί . Περάν της ανάπτυξης και της βελτίωσης του αποτελέσματος επετεύχθη επίσης ο στόχος της εξάπλωσης και σε δραστηριότητες εκτός του Ελλαδικού χώρου με την ίδρυση και λειτουργία εντός του 2013 της FOODLINK CYPRUS LTD και την ίδρυση της FOODLINK ALBANIA . Σημαντική επίσης απόφαση που υλοποιήθηκε εντός του πρώτου εξαμήνου είναι η ίδρυση και λειτουργία της DOTLINK ΑΕ η οποία είναι θυγατρική εταιρεία ανάπτυξης και εμπορίας λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού-συστημάτων .

Μεθοδικά με επιμονή και προσήλωση στο αποτέλεσμα, η Foodlink και ο όμιλος FDL Group, υλοποίει τα αναπτυξιακά της πλάνα και συνεχίζει να διεκδικεί μεγαλύτερα μερίδια και νέες συνεργασίες ,προσδοκώντας να καταλάβει ηγετική θέση στην αγορά που δραστηριοποιείται .

Share