Πράσινο Μέλλον & Εμπορευματικές Μεταφορές

Πράσινο Μέλλον & Εμπορευματικές Μεταφορές

Είναι το μέλλον των εμπορευματικών μεταφορών πράσινο;;;

Αυτό το infographic μας δείχνει τις επιλογές που έχουμε και μας βάζει σε αρκετές σκέψεις για τις μελλοντικές μας ενέργειες…

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Εκπομπές CO2 – σε γραμμάρια/τόνο/km

Οχήματα: 47

Σιδιρόδρομος: 18

Ναυτιλία: 6

Αεροσκάφη: 560

Τα βαρέα φορτηγά αντιπροσωπεύουν το κυρίαρχο μερίδιο του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) logistics που σχετίζονται με:

Οδικών εμπορευματικών μεταφορών: 57%

Θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών: 17%

Αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές: 9%

Σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών: 6%

Εγκαταστάσεις: 11%

“Παγκόσμια οι εμπορευματικές μεταφορές παράγουν το 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.”

Τα βαρέα φορτηγά οχήματα εκπέμπουν το 57% του συνόλου των αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με logistics.

Οι εμπορευματικές μεταφορές παράγουν έως και το ήμισυ των εκπομπών τοξικών σωματιδίων diesel (PM) και το 45% των οξειδίων του αζώτου.

ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

“Χωρίς αλλαγή, οι εκπομπές από τις εμπορευματικές μεταφορές προβλέπεται ότι θα αυξηθούν 290% έως το 2050.”

Οι εκπομπές από τα φορτηγά πλοία αντιπροσωπεύουν το 3% των αερίων του θερμοκηπίου σήμερα, αλλά χωρίς αλλαγή θα αυξηθεί σε 6% το 2020 και σε 15% μέχρι το 2050.

Τα φορτηγά πλοία είναι η πιο ταχέως αναπτυσσόμενη πηγή σε οξείδια του θείου (SOx) και οξείδια του αζώτου (NOx), προβλέπεται να παράγει 10% περισσότερο από ό,τι όλες οι χερσαίες εκπομπές μέχρι το 2020 και 40% μεγαλύτερη από τις επίγειες εκπομπές από το 2030.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Επιχειρησιακά μέτρα και πλήρης εφαρμογή των υφιστάμενων τεχνολογιών μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας των πλοίων και των εκπομπών CO2 μέχρι και 75%.

Η αντικατάσταση των οδικών με σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές για μεγάλες αποστάσεις μεταφοράς εμπορευμάτων μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά περισσότερο από 60%.

Εφαρμογή της τεχνολογίας καθαρισμού για τα φορτηγά πλοία μπορούν να μειώσουν τα οξείδια του θείου (SOx) και οξείδια του αζώτου (NOx), αμέσως από πάνω από 90%.

«Στη Βόρεια Αμερική, το 80% των φορτηγών επιστρέφουν άδεια, και το 30% των φορτηγών στο δρόμο είναι άδειο. Πλήρωση κενών φορτηγών μέσω μιας κεντρικής αγοράς και ο συντονισμός μπορεί να μειώσει άμεσα τις εκπομπές ρύπανσης του αέρα και των αερίων του θερμοκηπίου από τις εμπορευματικές μεταφορές κατά 30%.”

Το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών είναι τα υβριδικά ηλεκτρικό / αιολικά πλοία, με τις εκπομπές CO2 να μειώνονται κατά 60% και τις εκμπομπές SOx και NOx να μειώνονται 90%.

Βιώσιμες ηλεκτρικές σιδηροδρομικές μεταφορές, που κινούνται από τον άνεμο και τον ήλιο, προσφέρουν μηδενικές εκπομπές μεγάλων εμπορευματικών αποστάσεων στο άμεσο μέλλον για τις ηπειρωτικές εσωτερικές περιοχές.

Κινητήρες χαμηλών και μηδενικών εκπομπών για τις μηχανές είναι ήδη διαθέσιμες για το “last mile” στις παράδοσεις από τις σιδηροδρομικές εταιρείες.

Τα αιολικά, ηλιακά και υδροηλεκτρικά οχήματα, καθώς και τα υβριδικά οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου, προσφέρουν την καλύτερη λύση εκπομπών για τις περιφέρειες που δεν είναι προσβάσιμες με τρένο ή πλοίο.

The Green Future of Freight Infographic

Source: The Green Future of Freight – An infographic by the team at Freightera

Γλωσσάριο:

Diesel Particulate Matter (DPM): DPM είναι ένα συστατικό των καυσαερίων ντίζελ που περιλαμβάνει σωματίδια αιθάλης που αποτελούνται κυρίως από άνθρακα, τέφρα, μεταλλικά σωματίδια τριβή, θειικά και πυριτικά άλατα. DPM είναι μία ομάδα από 1 καρκινογόνο, προκαλώντας καρκίνο του πνεύμονα και σχετίζονται με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

CO2 / τόνο / km: διοξείδιο του άνθρακα σε γραμμάρια εκπεμπόμενου ανά μετρικό τόνο εμπορευμάτων που εμφανίζοντε ανά χιλιόμετρο.

Υβριδικά ηλεκτρικά / αιολικά πλοία: Τα πλοία που κινούνται από έναν συνδυασμό του ανέμου και ηλεκτρικούς κινητήρες (που τροφοδοτείται από ηλιακή ενέργεια, με εφεδρική δύναμη από το φυσικό αέριο ή ντίζελ)

NOx ή οξειδίων του αζώτου: NOx είναι αέρια του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων. Πάνω από μια περίοδο εκατό χρόνων, τα NOx έχουν μεταξύ 265 και 310 φορές μεγαλύτερο αντίκτυπο ανά μονάδα μάζας από ό, τι το διοξείδιο του άνθρακα. Δημιουργεί, επίσης, τροποσφαιρικό όζον, το πιο επικίνδυνο στοιχείο του φωτοχημικού νέφους.

SOx ή οξείδια του θείου: SOx είναι ενώσεις των μορίων θείου και οξυγόνου, συνήθως διοξείδιο του θείου. Τα οξείδια του θείου προκαλούν μειωμένη πνευμονική λειτουργία, αυξημένη συχνότητα εμφάνισης αναπνευστικών συμπτωμάτων και ασθενειών, ερεθισμό των ματιών, της μύτης και του λαιμού, και της πρόωρης θνησιμότητας.

Sources:                                                                                                                                                     http://iliketowastemytime.com/maersk-triple-e-largest-ship-in-world
http://business.edf.org/projects/green-freight-facts-figures/
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/cop-pdf-06.pdf
http://www.cleanshipping.org/download/111128_Air pollution from ships_New_Nov-11(3).pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter8.pdf
http://www.sustainalytics.com/sites/default/files/shippingemissions_july2013.pdf
http://touchline.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/g7/climatechange2016/1-1 http://shippingandfreightresource.com/green-future-of-freight/

Share