Quality in Warehouse Operations

quality concept handwritten on blackboard

Τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και η επίτευξη των στόχων δεν συμβαίνουν έτσι απλά – η επιτυχία απαιτεί συνεχή επανεξέταση της κάθε διαδικασίας. Η ποιότητα των εργασιών της αποθήκης είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν έχει σημασία πόσο αποτελεσματική είναι μια αποθήκη εάν η ποιότητα είναι κακή.

Ποτέ μην υποτιμάτε το κόστος της κακής ποιότητας, όπως είναι τα λάθη συλλογής κατά τη διαδικασία του picking. Είναι σημαντικό το κόστος των ανθρωποωρών αν το σκεφτείτε σφαιρικά να διαχειριστεί ένα σφάλμα συλλογής. Επίσης ελλοχεύει και το κόστος της μεταφοράς ώστε να γυρίσει πίσω στην αποθήκη , τις απώλειες κατά την παράδοση σε λάθος πελάτη , ακόμη και το κρυμμένο κόστος του ότι ο πελάτης σκοπίμως αποφεύγει να το αναφέρει και να διατηρεί τα αγαθά.

Οι ζημιές στις μεταφορές αποτελούν επίσης ένα σημαντικό κόστος. Η ασφάλιση των μεταφορών είναι συνήθως πολύ περιοριστική, ο αποστολέας έχει συνήθως την ευθύνη για τον τρόπο συσκευασίας των αγαθών. Μέσα σε όλο αυτό το κόστος δεν πρέπει να παραλείπετε ότι υπάρχει επίσης ένας θυμωμένος πελάτης που περιμένει ακόμα στη συσκευασία του.

Πόσο εύκολο είναι να ασχοληθείς με την ποιότητα, ενώ ταυτόχρονα πιέζεις την απόδοση / παραγωγικότητα;

Αποτέλεσμα εικόνας για quality

 

Υπάρχουν τρία σημαντικά πράγματα που χρειάζονται για να αποκτήσετε μια καλή ποιότητα στην αποθήκη:

  • Ηγεσία
  • WMS
  • TMS

Η ηγεσία είναι σημαντική, συνεπώς, η τυποποίηση πρέπει να δημιουργηθεί για κάθε διαδικασία αποθήκης ξεχωριστά, και στη συνέχεια η διοίκηση πρέπει να διασφαλίσει ότι ακολουθείται. Εάν η διοίκηση και το προσωπικό συμφωνήσουν για τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας σε μια αποθήκη, επειδή είναι βέλτιστη για την ποιότητα και την αποδοτικότητα, τότε θα υπάρχουν τυποποιημένες μέθοδοι εργασίας και όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτό. Είναι ευθύνη της διοίκησης να παρακολουθήσει αυτό το θέμα. Δεν είναι ασυνήθιστο ότι το προσωπικό βρίσκει “πιο γρήγορους τρόπους” για την εκτέλεση διαδικασιών αλλά μπορεί να μην είναι η βέλτιστη από την άποψη της ποιότητας. Είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι των αποθηκών να σταματήσουν αυτή τη συμπεριφορά γρήγορα. Είναι επίσης ευθύνη της διοίκησης της αποθήκης να παρακολουθεί τα προφανή απρόσεκτα λάθη που προκαλούνται από την έλλειψη ικανοτήτων, κλπ.

Ένα καλό WMS (σύστημα διαχείρισης αποθηκών) είναι απαραίτητο για την καλή ποιότητα. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να στηριχθούμε μονάχα σε ανθρώπους, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία. Η επιβεβαίωση των διαδικασιών με τη σάρωση των barcode είναι η καλύτερη πρακτική. Στις διεργασίες αποθήκευσης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης της θέσης, του αριθμού μέρους, του σειριακού αριθμού, του αριθμού του δέματος, των ετικετών μεταφοράς κλπ. Σε ένα καλό WMS όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ήδη υπάρχουν, εναπόκειται στη διοίκηση να αποφασίσει ποια χαρακτηριστικά ταιριάζουν στις λειτουργίες της αποθήκη και στη συνέχεια να ρυθμίσει και να ενεργοποιήσει το scanning σε κάθε διαδικασία.

Είναι σημαντικό να αναλύσετε πού γίνονται τα περισσότερα λάθη στην αποθήκη και να ενεργοποιήσετε το scanning σταδιακά. Πρέπει να θυμάστε ότι κάθε σάρωση μειώνει ελαφρώς την απόδοση του scanning. Τελικά, φτάνετε σε ένα σημείο καμπής όπου το κόστος της ποιότητας στοιχίζει περισσότερο σε αρχικό επίπεδο από ό, τι αποκομίζετε από οικονομικής άποψης.

Ένα καλό TMS (σύστημα διαχείρισης μεταφορών) είναι εξαιρετικό για την ποιότητα και την αξιοπιστία της παράδοσης. Συνδέετε το WMS και το TMS μεταξύ τους μέσω interface. Όταν επιλέγετε μια παραγγελία ή ένα πακέτο, κάνετε μια επιβεβαίωση στο WMS, τότε εκτυπώνεται μια ετικέτα μεταφοράς ή επιλέγετε να μεταφέρετε τα περιεχόμενα σε κύριο πακέτο (για παράδειγμα μια παλέτα) που θα σταλεί σε συγκεκριμένο πελάτη. Όλα αυτά πρέπει να είναι σε πλήρη διαφάνεια για τον πελάτη / δέκτη μέσω ενός interface, για παράδειγμα, ώστε ο πελάτης να μπορεί να δει τις συναλλαγές και τα πακέτα μεταφοράς με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται. Εάν συμβεί κάποιο λάθος στο χειρισμό, είναι επίσης πολύ πιο εύκολο να εντοπιστεί αυτό που συνέβη και ποιος έχει κάνει το λάθος. Οι απώλειες που οφείλονται σε λάθος παραδόσεις μειώνονται σημαντικά. Ο μεταφορέας εισάγει στα αρχεία EDI πολύ καλές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των πακέτων, το μέγεθος, το βάρος και το περιεχόμενο κ.λπ., επειδή τα δεδομένα που αφορούν αυτό προέρχονται από το WMS. Οποιαδήποτε αμφιβολία μεταξύ του αποστολέα και του μεταφορέα είναι ελαχιστοποιημένη με ένα καλό TMS.

Είναι πολύ σημαντικό η διαχείριση της αποθήκης να υπολογίζει το κόστος για ένα σημείο παράδοσης ή ένα σφάλμα συλλογής, με αυτό τον τρόπο μπορείτε να υπολογίσετε τι κοστίζει συνολικά ανά μήνα για να χειριστείτε αυτά τα σφάλματα. Το κόστος αυτό συχνά υποτιμάται. Πολλοί μένουν συγκλονισμένοι όταν τους λένε το κόστος που στοιχίζει το λάθος όσον αφορά το picking, τη μεταφορά και τα χαμένα πακέτα. Είναι πολύ καλό να έχουμε αυτά τα κόστη όταν είναι καιρός να υπολογίσουμε το ROI για πιθανές επενδύσεις σε WMS και TMS ή προσωπικό.

Αποτέλεσμα εικόνας για Quality in Warehouse

Μερικές συμβουλές για την αύξηση της ποιότητας και απόδοσης της αποθήκης​:

  • Αναβάθμιση εξοπλισμού αποθήκης και διαδικασιών σήμανσης
  • Ορίστε & απλοποιήστε τις καθημερινές και εβδομαδιαίες διαδικασίες
  • Ελέγξτε τα κόστη τακτικά
  • Ελέγξτε τα αποθέματα σας και βελτιστοποιήστε το storage area
  • Ρωτήστε το προσωπικό της αποθήκης σας για τυχόν προτάσεις για βελτίωση της απόδοσης

Θυμηθείτε όταν εργάζεστε για τη βελτίωση της ποιότητας, τελικά θα φτάσετε σε ένα σημείο θραύσης όταν το κόστος της ποιότητας θα στοιχίζει τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο περισσότερο από ό, τι δίνει στην εταιρεία οικονομικά οφέλη αλλά εκεί κρύβετε το μυστικό της επιτυχίας και της ποιότητας των υπηρεσιών που επιθυμείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας!

Source: http://www.dynamicbusiness.com.au/small-business-resources/growing/how-to-increase-your-warehouse-quality-and-efficiency%E2%80%8B.html & https://www.linkedin.com/pulse/quality-warehouse-operations-just-important-roberth-karlsson?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3Bo6n3LsbBIsGBah11T8L1qg%3D%3D
Share