Συνεργασία Foodlink με ΕΛΑΙΣ- UNILEVER HELLAS

Σε όλη την τελευταία δεκαετία η Foodlink επιτυγχάνει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από αυτούς της αγοράς που δραστηριοποιείται . Η πρόοδος των τελευταίων ετών επιτελείται από συνεργασίες με σημαίνουσες εταιρείες, που επιλέγουν να εμπιστευτούν στην Foodlink μέρος ή όλο το logistics operation τους . Το πρώτο εξάμηνο του έτους η Foodlink ξεκίνησε την σύμπραξη της με την Unilever, μια από τις κυριότερες εταιρείες που ηγούνται στον κλάδο των τροφίμων στην Ελλάδα .

Η Unilever ανέθεσε στην Foodlink την πανελλαδική διανομή των τροφίμων της, με εξαίρεση την Βόρεια Ελλάδα και την Θεσσαλία. Η Foodlink έχοντας εδραιώσει ένα ισχυρό δίκτυο διανομής τροφίμων υπό συνθήκες ψύξης και συνθήκες περιβάλλοντος , μπόρεσε να ικανοποιήσει τις προδιαγραφές της Unilever και να αναλάβει αυτό το απαιτητικό και μεγάλο έργο .

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και επί της παρούσης , ανεξάρτητα από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον , η Foodlink συνεχίζει την πορεία της δυναμικά , επιθετικά και σταθερά ,στοχεύοντας στην κορυφή του κλάδου της . “

Share