Το Μέλλον του Track & Trace στα Logistics

Το Μέλλον του Track & Trace στα Logistics

Το track & trace δεν αποτελεί πλέον νέα τεχνολογία ούτε μια τρέχουσα τάση

Οι εργασίες στο κλάδο των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας για το track and trace υπήρξαν αρκετά ανεπτυγμένες για περίπου δύο δεκαετίες τώρα, αν και είμαστε μακριά από μια ικανοποιητική γενική εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας. Σίγουρα, κάθε μεταφορέας πρέπει να γνωρίζει πού βρίσκονται σήμερα τα φορτηγά του και πού κατευθύνονται, αλλά ο κατασκευαστής, ο πωλητής λιανικής ή όποιος και αν είναι ο πελάτης, πολύ συχνά αντιλαμβάνεται την ίδια τη μεταφορά ως ένα απλό μόνο μαύρο κουτί (black box). Και δεν οφείλεται στους μεταφορείς που δεν θέλουν να παρέχουν την πληροφορία, καθώς όλοι προσφέρουν τη δυνατότητα παροχής των δεδομένων τους. Ωστόσο, όλα αυτά τα interfaces είναι διαφορετικά, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων και από την πλευρά του πελάτη. Δεν υπάρχουν τυποποιημένες μέθοδοι για τη χρήση των δεδομένων και την ενσωμάτωση των πληροφοριών.

Ως εκ τούτου, οι πλατφόρμες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν κατασκευαστεί για να συλλέγουν δεδομένα από όλα τα σχετικά συστήματα αποστολής και τηλεματικής και στη συνέχεια να τα συσσωρεύουν και να τα παρέχουν στον πελάτη. Δεν τίθεται θέμα για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών. Αλλά τι έχει επιτευχθεί; Να υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιου είδους πλατφόρμες! Να μην υπάρχει καμία πρότυπη κοινή πλατφόρμα και καμία πραγματική συγκεντρωτική προσπάθεια.

Και γιατί πρέπει όλοι να επιλέξουν το ίδιο σύστημα για να συλλέξουν τα δεδομένα τους; Κάθε εταιρεία που ασχολείται με την εφοδιαστική έχει διαφορετικές απαιτήσεις και διαδικασίες, διαφορετικές προτιμήσεις και δίνει έμφαση στο πώς θέλει να βελτιωθεί με τον δικό της τρόπο. Ως εκ τούτου, υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί παίκτες στην αγορά και φαίνεται ότι είναι αδύνατο όλοι να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πρότυπο.

Ο ευκολότερος τρόπος: Blockchain

Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να υπάρξει λύση. Θα μπορούσε να κατασκευαστεί μία επιτυχημένη βάση δεδομένων για ολόκληρο το track and trace, ως ουδέτερη υπηρεσία, με πρωτοφανή χαμηλά κόστη, χωρίς να ανήκει σε μία μόνο εταιρεία, αλλά σε ολόκληρη τη βιομηχανία.

Αυτά τα χαρακτηριστικά καταλήγουν στον γνωστό όρο “blockchain”. Blockchain είναι ένας ανοιχτός, κατανεμημένος λογαριασμός που μπορεί να καταγράφει τις συναλλαγές μεταξύ δύο μερών κατά τρόπο επαληθεύσιμο και μόνιμο. Από την άποψη της εφοδιαστικής, τα blockchains θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αξιόπιστοι, ουδέτεροι ενδιάμεσοι, που συλλέγουν τα δεδομένα όλων των συμμετεχόντων. Η τεχνολογία θα επέτρεπε τη θέσπιση κανόνων για τη συλλογή, την πρόσβαση και τη μεταφορά δεδομένων. Αυτοί οι κανόνες θα μπορούσαν να ορίζουν τον υπεύθυνο που θα έχει την πρόσβαση, τα δεδομένα πρόσβασης, τις συνθήκες και την χρονική στιγμή.

Μετά το cryptocurrency του Bitcoin, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δημοσίως διαθέσιμο Logistics Blockchain, το οποίο θα ανήκει σε όλη την αγορά. Ο χειριστής του λογαριασμού θα ελέγχει τη μεταφορά και την πρόσβαση των δεδομένων και όλοι θα μπορούν να συνδεθούν για να τα προωθήσουν ή να βγάλουν τα αποτελέσματα.

Θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα οφέλη από την τεχνολογία track and trace συγκριτικά με έναν απλό μόνο τρόπο ενσωμάτωσης. Ομάδες εταιρειών θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε συνεργασίες για να μοιραστούν τα δεδομένα τους και οι εφαρμογές των 3rd party θα μπορούσαν να προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Με την εκμάθηση των μηχανημάτων, τα δεδομένα μιας τέτοιας συνεργασίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν ακριβέστερες προβλέψεις των αποκλίσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού, υπολογισμούς του εκτιμώμενου χρόνου άφιξης του οχήματος ή της απαιτούμενης συντήρησης. Εάν υπερβούμε τις απλές πληροφορίες παρακολούθησης και δουλέψουμε με δεδομένα παραγγελιών, θα μπορούσαμε να αναλύσουμε τα δεδομένα αυτά σε πραγματικό χρόνο και να βοηθήσουμε στην κατανομή των πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα μια τεράστια αύξηση του συντελεστή φορτίου και χρήσης (utilization).

Closing thoughts

Στη βιομηχανία εφοδιαστικής της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα συστήματα παρακολούθησης και ανίχνευσης έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν τυποποιημένα interfaces και συστήματα ακόμη από την πλευρά του πελάτη. Κατά συνέπεια, δεν είναι ακόμη συνηθισμένο να μοιράζονται δεδομένα, έτσι ώστε τα διάφορα μέρη και οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινήτων να μπορούν να συνδέονται και να συγχρονίζονται με ένα βελτιστοποιημένο σχέδιο χωρίς καθυστερήσεις. Οι νέες τεχνολογίες, όπως το blockchain, είναι αυτές που μπορούν να υποστηρίξουν αυτήν την ολιστική ολοκλήρωση και τη στοχευμένη διανομή πληροφοριών.

Πιστεύετε ότι όλο αυτό θα λειτουργούσε σαν ένας ρεαλιστικός τρόπος για στενότερη συνεργασία, όταν κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα μπορεί να ελέγχει ολόκληρη την αγορά; Θα μπορούσαμε τελικά να εξαλείψουμε το τεράστιο κενό στις διαδικασίες με την ύπαρξη μιας ενιαίας πλατφόρμας δεδομένων?

Source
Share