Αποθήκευση και Εφοδιαστική Αλυσίδα: Πόσο σημαντικός είναι ο Συγχρονισμός

Αποθήκευση και Εφοδιαστική Αλυσίδα: Πόσο σημαντικός είναι ο Συγχρονισμός

Η αποθήκη αποτελεί βασικό στοιχείο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται την μεταφορά και την αποθήκευση των αποθεμάτων τους. Αποθήκευση και Logistics πρέπει να είναι απόλυτα συντονισμένα μέσα σε μια επιχείρηση, ώστε να έχουν την πιο αποτελεσματική επίδραση στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και στις εξερχόμενες δραστηριότητες εφοδιαστικής. Η συνεργασία μεταξύ  αυτών των δύο καναλιών πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα συγχρονισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα μέσα στην επιχείρηση, καθώς και στην  αλυσίδα εφοδιασμού στο σύνολό της.   

Ποια η διαφορά?

Αποθήκευση και Logistics είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες παρόμοιων καναλιών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αποθήκη σημαίνει ασφαλής τρόπος αποθήκευσης αγαθών, απογραφή εμπορευμάτων, πληροφόρηση κλπ μέσα σε έναν συγκεκριμένο χώρο ή κτίριο. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα περιλαμβάνει τις γενικές αρχές και την λειτουργία για: μεταφορά, αποθήκευση, ενδοδιακίνηση, των ίδιων αγαθών, καταγραφή εμπορευμάτων, πληροφόρηση κλπ σε μία γραμμή παραγωγής ή πίσω στην επιχείρηση από τον πελάτη (αντίστροφη εφοδιαστική).

Η Αποθήκευση και η Εφοδιαστική είναι αλληλένδετες όσον αφορά στο επιχειρησιακό πεδίο εφαρμογής τους, οπότε η εξασφάλιση αυτών των παραγόντων να συνεργάζονται προς όφελος των επιχειρήσεων, είναι καθοριστικής σημασίας.

Βασικά στοιχεία του Συγχρονισμού

Η Αποθήκευση και η Εφοδιαστική πρέπει να είναι αλληλένδετες και συγχρονισμένες λειτουργίες, προκειμένου να είναι πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές. Ο συγχρονισμός αναφέρεται στις μεμονωμένες λειτουργίες που συνδυάζονται με κοινή εργασία, για την εξάλειψη ιδιαιτεροτήτων στις καθημερινές δραστηριότητες αποθήκευσης και εφοδιαστικής.

Ο συγχρονισμός μπορεί να είναι η ευθυγράμμιση των λειτουργιών της εφοδιαστικής, με την έννοια της βοήθειας στους χρόνους μεταφοράς (παραλαβές και παραδόσεις), σε περιπτώσεις περιορισμού στελέχωσης των αποθηκών. Αυτός ο προγραμματισμένος συγχρονισμός επιτρέπει στον βέλτιστο αριθμό εργαζομένων και μηχανημάτων να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν αποστολές στους προγραμματισμένους χρόνους, μειώνοντας άκυρα, χρόνους αναμονής και επαναλειτουργίας.  

 Άλλες μορφές συγχρονισμού μεταξύ αποθήκης και εφοδιαστικής περιλαμβάνουν σχέδια αγοράς για καινούριους εσωτερικούς μηχανισμούς, με σκοπό την ελάφρυνση του άγχους και της πίεσης από τους περιορισμούς στις ράμπες, καθώς και τους περιορισμούς αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις (racking κλπ). Η μείωση του εισερχόμενου όγκου αποστολών για να αντιστοιχεί με τον εξερχόμενο όγκο θα βοηθήσει ώστε να δημιουργήσουμε μία επίπεδη ροή στις διαδικασίες σε όλη την αποθήκη, καθώς και σε άλλα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας.   

Η Αποθήκευση και η Εφοδιαστική είναι δύο κύρια στοιχεία για την αποτελεσματική παράδοση των εμπορευμάτων, την απογραφή, την πληροφόρηση κλπ. τόσο στις γραμμές παραγωγής όσο και σε άλλους πελάτες (και εσωτερικούς πελάτες), οπότε ο συγχρονισμός και η συνεργασία θα βοηθήσουν επίσης στην μείωση της πίεσης και των περιορισμών και σε αυτούς τους τομείς.  

Ποια είναι τα οφέλη που παρέχει ο Συγχρονισμός?

Όταν η Αποθήκευση και η Εφοδιαστική συνεργάζονται επιτυχώς με άλλους τομείς της Αλυσίδας Εφοδιασμού, θα προκύψουν όλο και περισσότερες ευκαιρίες για Συγχρονισμό, καθώς και για εξάλειψη των άκυρων. Καθώς άλλα μέλη και συνεργάτες μέσα από την αλυσίδα εφοδιασμού συνεργάζονται και χρησιμοποιούν τεχνικές Συγχρονισμού, βοηθούν εσωτερικά να μειωθούν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού και εξωτερικά να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για επιτυχία. Η αποθήκευση και η Εφοδιαστική διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στο δίκτυο της αλυσίδας εφοδιασμού στο σύνολό της και υποδεικνύουν τον τρόπο λειτουργίας και επιδόσεως άλλων τομέων του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις αναζητήσεις των πελατών. Καθώς αυτές οι ευκαιρίες και σχέσεις συγχρονισμού συνεχίζουν να γίνονται όλο και πιο δυνατές, η εξάλειψη των άκυρων και η συνολική μείωση του κόστους θα βελτιστοποιηθούν σε όλο το δίκτυο εφοδιασμού.   

Τι μπορεί η εταιρεία σας να κάνει για να συγχρονίσει τις εργασίες αποθήκευσης και εφοδιαστικής?

Share