Εφαρμογές Ασύρματης Παρακολούθησης Θερμοκρασίας & Υγρασίας στη Διαχείριση Αποθήκης

Εφαρμογές Ασύρματης Παρακολούθησης Θερμοκρασίας & Υγρασίας στη Διαχείριση Αποθήκης

Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαχείριση της αποθήκης και αποθήκευσης. Τα εμπορεύματα πρέπει να αποθηκεύοντε υπό τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να αποφεύγεται η αλλοίωση, οι ζημιές και οι σημαντικές απώλειες.

Για παράδειγμα, οι ηλεκτρονικές συσκευές χρειάζοντε παρακολούθηση των επιπέδων υγρασίας μέσα στην περιοχή αποθήκευσης, προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη των εσωτερικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι ένα άλλο παράδειγμα όπου τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας είναι εξαιρετικά σημαντικά.

Τα προϊόντα αποθηκεύονται συνήθως μεταξύ 2-8 βαθμών Κελσίου. Οποιεσδήποτε αλλοιώσεις στην επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στη χημική σταθερότητα των προϊόντων και να έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες.

Η βιομηχανία γεωργικών προϊόντων είναι γνωστή για την ανάγκη παρακολούθησης της θερμοκρασίας στις εγκαταστάσεις τους. Καθώς υπάρχουν λιγότερα συντηρητικά και πρόσθετα στα τρόφιμά μας, τα προϊόντα γίνονται πιο ευαίσθητα στις ξαφνικές μεταβολές της θερμοκρασίας και γίνονται πιο ευάλωτα στην υγρασία. Για να αποφευχθεί η αλλοίωση και οι οικονομικές απώλειες, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόζονται συστήματα παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπου αποθηκεύονται τα εν λόγω προϊόντα.

Μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις τα τελευταία χρόνια ήταν τα ασύρματα δίκτυα ευρείας ζώνης χαμηλής ισχύος (LPWAN) που έχουν ενθαρρύνει την ανάπτυξη ασύρματων αισθητήρων και βιομηχανικών εφαρμογών IoT στο σύνολο τους.

Τα ασύρματα συστήματα αισθητήρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση οποιουδήποτε μεγέθους από την θερμοκρασία και την υγρασία έως την κίνηση και την πίεση, και επομένως μπορούν να εφαρμοστούν σε μια ποικιλία βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών και αποθηκευτικών χώρων καθώς και συνολικά στο κλάδο των logistics.

Η νέα τάση δεδομένων real-time που παρέχονται από τους αισθητήρες μπορούν να δώσουν νέα εικόνα για την εσωτερική λειτουργία των υφιστάμενων διαδικασιών, την αποτελεσματικότητά τους και τα ελαττώματά τους. Η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων συμβάλλει στη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου, στην παρακολούθηση των συνεχιζόμενων διαδικασιών και στην άμεση αντιμετώπιση των επείγουσων ζητημάτων.

Οι αισθητήρες ασύρματης επικοινωνίας μπορούν να αναπτυχθούν εντός εύρους πολλαπλών χιλιομέτρων από τον σταθμό βάσης. Οι αισθητήρες αποστέλλουν καταγεγραμμένα δεδομένα στο σταθμό βάσης και μπορούν να λειτουργούν έως και 10 χρόνια χωρίς αντικατάσταση μπαταρίας. Ένα βασικό στοιχείο των συστημάτων βιομηχανικής παρακολούθησης IoT είναι τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.

Το λογισμικό βοηθάει στην προβολή, ανάλυση και σύγκριση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθορίζει κατώτατα όρια για συναγερμούς, εξάγει δεδομένα ώστε να διατηρείται ο παλμός στις τρέχουσες και να βελτιστοποιούνται οι διαδικασίες όταν χρειάζεται. Αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις να παραμένουν σε εγρήγορση και βοηθά στην παρακολούθηση διαφόρων περιοχών την ίδια στιγμή.

Τα industrial IoT συστήματα παρακολούθησης παρέχουν εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για τις επιχειρήσεις. Με την εύκολη, ασύρματη ανάπτυξη, τα συστήματα IoT αποκλείουν εκτεταμένο προγραμματισμό ή χρονοβόρες εγκαταστάσεις.

Η συνεχής παρακολούθηση επιτρέπει επίσης τη λήψη προληπτικών μέτρων όταν απαιτείται. Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο και οικονομικότερο να εφαρμοστούν οι βιομηχανικές λύσεις IoT!

Source
Share