ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Γκυρτής Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Μετόχων
Τηλ.: +30 211 8807914
Φαξ: +30 210 5597621
Ε-mail: kgirtis@fdlgroup.gr