ΠΡΟΦΙΛ


Ο όμιλος FDL παρέχει εξειδικευμένες λύσεις συνδυάζοντας ιδανικά τους ανθρώπους, τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες του. Η μητρική εταιρεία του ομίλου, Foodlink Α.Ε, η μόνη εταιρεία του κλάδου εισηγμένη στην ΕΝ.Α του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ιδρύθηκε το 1997 με όραμα να γίνει μία από τις ηγέτιδες εταιρίες στο κλάδο των contract logistics. Η εξειδικευμένη διευθυντική ομάδα και η πελατοκεντρική της προσέγγιση, απέδωσε σε επιτυχημένες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες.

Ο όμιλος FDL αποτελείται από τη μητρική εταιρία Foodlink και τις θυγατρικές εταιρίες, στις οποίες η Foodlink συμμετέχει κατά:

  • First Item
  • Second Item