ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


Ο όμιλος FDL εφαρμόζει πολιτικές και πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οι οποίες εκφράζουν και εφαρμόζουν στην πράξη την κοινωνική, περιβαλλοντική και ανθρωποκεντρική ευσυνειδησία του ομίλου. Οι δράσεις μας υιοθετούν μια υπεύθυνη εταιρική πρακτική στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγεία και ασφάλειας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνίας και της τοπικής κοινότητας, αξιοποιώντας βέλτιστες τεχνολογικές λύσεις, πάντα εναρμονιζόμενοι με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και προχωρώντας ακόμα πιο πέρα από αυτά.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης του περιβάλλοντος, ο όμιλος FDL επενδύει αποφασιστικά στην οικολογική εναρμόνιση της λειτουργίας του, εφαρμόζοντας και προάγοντας green logistics μέσω της υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογικών μεθόδων και μέσων.

Το καινοτόμο voice picking εξαλείφει τη χρήση χαρτιού κατά τη συλλογή και προετοιμασία παραγγελιών, ενώ επιτυγχάνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ακρίβεια. Η εφαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετά κέντρα διανομής και σκοπός είναι να επεκταθεί σε όλα τα κέντρα διανομής του ομίλου FDL.

Η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρίας επιτυγχάνεται καταρχάς μέσα από τη χρήση μίας σειράς από μηχανήματα και συσκευές υψηλής ενεργειακής κλάσης, ενώ έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλους τους χώρους της εταιρίας, σε ό,τι αφορά τον κλιματισμό, αλλά και άλλους ενεργοβόρους τομείς.

Επιπλέον, ο εμπλουτισμός του στόλου αυτοκινήτων με νέα τεχνολογίας EURO 5 και 6, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις νέες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, διασφαλίζει μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα. Το 2014, επενδύοντας €400.000 στην αγορά νέων φορτηγών, ενισχύσαμε τον υπάρχοντα στόλο οχημάτων με νέα τεχνολογίας EURO 6, με προδιαγραφές lightweight, πιστοποιημένες με  CoC (certificate of Conformity), CEMT και TUV certificate. Με την επένδυση αυτή επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των μεταφορών και του κόστους κατανάλωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιείται η οικολογική διαχείριση κάθε ανακυκλώσιμου υλικού, σε συνεργασία με τη Γενική Ανακύκλωση. Μόνο το 2016, είχαμε 493 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών

Στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, ο όμιλος FDL δίνει ευκαιρίες εργασίας σε ανθρώπους ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρησκεία, ηλικία ή φύλο. Επιπλέον στηρίζουμε προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εστιάζουμε την προσοχή μας κυρίως στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της τοπικής κοινότητας. Φροντίζουμε να ανοίγουμε νέους ορίζοντες στην απασχόληση των πολιτών της τοπικής κοινωνίας, αναλαμβάνοντας θετική δράση και συμμετέχοντας παράλληλα στις ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο.