ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

 

Ο όμιλος FDL Group παρέχει στις εταιρείες του κλάδου της καπνοβιομηχανίας την πρόσβαση στους καταναλωτές τόσο μέσω δικτύων λιανικής πώλησης όσο και μέσω επεκταμένων υπηρεσιών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων της παραλαβής προϊόντων και μεταφορά από τα εργοστάσια, το σχεδιασμό και σταθερή προμήθεια πρώτων υλών, διαχείριση αποθεμάτων και παραγγελιών, ομαδοποίηση, συσκευασία, διανομή, ανασυσκευασία καθώς και after-sales services. Ο όμιλος διαχειρίζεται όλα τα είδη καπνού όπως τσιγάρα, πούρα και non tobacco υλικά, μεταξύ των άλλων προϊόντων καπνού.

Επιπλέον, η FDL προσφέρει στα σημεία πώλησης την ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη υπηρεσία διανομής, παρέχοντάς τους πρόσβαση μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων διανομής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των προϊόντων είτε μέσω «cash & carry» είτε σε σημεία λιανικής πώλησης, όπου μπορούν να αποκτήσουν τα προϊόντα. Ο ποιοτικός και αποτελεσματικός χειρισμός των προϊόντων καπνού αποτελούν σημείο αναφοράς για τον Όμιλο, όπου στα πλαίσια βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατέχει τη πιστοποίηση TAPA’s (Transported Assets Protection Association)  FSR  level A με στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και την ενίσχυση της ασφάλειας σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.