ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 

Στον όμιλο FDL προβλέπουμε και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας, παρέχοντας λύσεις στην διαχείριση αποθήκης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Συνδυάζοντας ανθρώπους, συστήματα και διαδικασίες παρέχουμε ταχύτητα και ακρίβεια στη διαχείριση των λειτουργιών της αποθήκης όπως:

  • Φυσική παραλαβή
  • Επεξεργασία Επιστροφών
  • Ταυτοποίηση-σήμανση / Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου
  • Bar-coding
  • Order picking / (piece-box-pallet)
  • Document issuing / Έκδοση – Διαχείριση Εγγράφων

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας, επιλέγουμε καινοτόμους, εναλλακτικούς και αποδοτικότερους τρόπους αποθήκευσης και διαχείρισης.

REPORTING

Με σύγχρονες καινοτόμες εφαρμογές (e- logistics) παρέχουμε την δυνατότητα παρακολούθησης των αποθεμάτων και της εκτέλεσης των παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο.