ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη και συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας στον χώρο των Logistics με την αιχμή της τεχνολογίας, δημιουργήσαμε το δικό μας Logistics Management System (LMS). Το LMS εξυπηρετεί τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες μας και προσαρμόζεται πλήρως στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας.

Το σύστημα αποτελείται από το WMS (Warehouse Management System) που εξυπηρετεί τις ανάγκες της αποθήκης και το TMS (Transportation Management System) που σχεδιάστηκε για το κομμάτι της μεταφοράς και διανομής. Με τα δύο αυτά υποσυστήματα παρακολουθούμε την ροή των εμπορευμάτων και των πληροφοριών σε όλα τα επιμέρους στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τον προμηθευτή έως το τελικό σημείο παράδοσης.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, αναπτύξαμε τα υποσυστήματα Ασύρματων Τερματικών (RF) και Voice Picking, τα οποία αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ακρίβεια των κινήσεων της αποθήκης. Επιπλέον, παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης των κινήσεων της αποθήκης σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ιχνηλασιμότητα σε:

  • παρτίδες παραγωγής
  • ημερομηνίες λήξης
  • serial numbers
  • όπως και την δυνατότητα διαχείρισης προϊόντων μεταβλητού βάρους (ή όγκου ή άλλων φυσικών μεγεθών).

Παράλληλα αναπτύξαμε την εφαρμογή RTMOTO για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της θέσης κάθε οχήματος, της πορείας του δρομολογίου και της κατάστασης παράδοσης κάθε εντολής σε επίπεδο παραγγελίας πέραν του οχήματος.

Υποστηρίζουμε την δυνατότητα διασύνδεσης με όλες τις πλατφόρμες των πελατών μας, δημιουργώντας ειδικές γέφυρες επικοινωνίας με χρήση ASCCII αρχείων, XML ή EDI μηνυμάτων, SAP iDocs κ.ά. Ο συγχρονισμός των συστημάτων μπορεί να γίνεται αυτόματα κάθε λίγα λεπτά ή σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, ενώ παράλληλα παρέχουμε και την δυνατότητα πρόσβασης στο LMS μέσω της πλατφόρμας e-logistics.