ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 

Στοχεύοντας στη συνεχή διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρακολουθούμε στενά τις τάσεις της αγοράς και αναπτύσσουμε νέες καινοτόμες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας (VAS Services) που καλύπτουν και εξελίσσουν τις λειτουργίες των πελατών μας.

Ανασυσκευασίες προϊόντων    

  • Ολική Θερμοσυρρίκνωση
  • Σύνθεση προϊόντων – combi
  • Συρρικνούμενη Ετικέτα / Μανίκι
  • Συναρμολόγηση /  Γέμισμα Blister / Tray
  • Ετικετοποίηση
  • Συναρμομολόγηση / Γέμισμα Stand

Reporting 
Σε κάθε συνεργασία μας παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο Reporting και αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό  λύσεων βασιζόμενοι στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη

Logistics Engineering
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας και βασιζόμενοι στη win-win φιλοσοφία μας, εγγυόμαστε την συνεχή βελτίωση των λειτουργιών, τη γρήγορη εφαρμογή αλλαγών και τη διεκπεραίωση μελετών για λογαριασμό του πελάτη

Σχεδιασμός Πλάνου Μετάβασης Λειτουργιών
Σε συνεργασία με τον πελάτη αναλύουμε διαφορετικά σενάρια συνεργασίας και σχεδιάζουμε από κοινού τον προγραμματισμό του έργου, εγγυώμενοι  την ομαλή μετάβαση

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας και την εξειδικευμένη γνώση των στελεχών μας, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους του τομείς των Logistics και στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας