ΤΑΧΕΩΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ (FMCG)

 

Ο όμιλος FDL αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο συνεργάτη 3PL στην Ελλάδα, έχοντας ευθυγραμμίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει σε όλες τις καθετοποιημένες βιομηχανίες ώστε να παρέχει αδιάλειπτες υπηρεσίες στον κλάδο των FMCG. Η εμπειρία μας μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ταυτόχρονα και υπηρεσίες που αφορούν το κομμάτι της παραγωγής, όσο και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής των ετοίμων προϊόντων για να βρίσκονται ανά πάσα χρονική στιγμή στην αγορά. Ο όμιλος FDL προσφέρει πλήρως ολοκληρωμένες υπηρεσίες δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες του να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται καλύπτουν όλες τις ανάγκες που αφορούν ελεγχόμενες θερμοκρασίες αποθήκευσης και μεταφοράς, δημιουργία πλάνου επιστροφών ή ανακλήσεων καθώς και ανασυσκευασία. Η FDL προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που προσδίδει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με στόχο τη συνεχόμενη μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας.

Τομείς εξειδίκευσης:

• Τρόφιμα & Ποτά  

•Λιανεμπόριο

•Καταναλωτικά προϊόντα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο

• Ένδυση