ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εξέλιξη των ευκαιριών στην αγορά απαιτεί ολοκληρωμένες διεργασίες και διαδικασίες. Στόχος του ομίλου FDL είναι η δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τους πελάτες που να ευθυγραμμίζονται με τις εξειδικευμένες ανάγκες της βιομηχανίας τους. Η πελατοκεντρική προσέγγιση του ομίλου με κάθε συνεργάτη έχει σαν στόχο την ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι προσφερόμενες λύσεις ξεκινούν από το επίπεδο των λειτουργικών λύσεων και κορυφώνονται στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Ο όμιλος FDL συνδέει τους κατασκευαστές, τα σημεία πώλησης και τους τελικούς πελάτες με τις πιο ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Οι πελάτες μας επωφελούνται πέραν των δεδομένων πόρων που τους παρέχονται στα πλαίσια της συνεργασίας μας και από την πρόσβαση σε αποκλειστικούς εταιρικούς πόρους του ομίλου και υπηρεσίες consulting. Η εμπειρία μας σε κάθε μία από τις λειτουργίες των contract logistics και μεταφορών, μας καθιστά αυτόματα τον ιδανικό συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού.